VRKI V2.0 2021 

VRKI V2.0 Woningen versie 2021

De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel. De totale waarde ervan bepaalt de risicoklasse. Voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.

Onder attractieve zaken van de inboedel wordt verstaan:
• Audiovisuele en computerapparatuur;
• Lijfsieraden en contant geld of waardepapieren;
• Bijzondere bezittingen: bijvoorbeeld antiek, kunst, muziekinstrumenten en verzamelingen.
Attractiviteit kenmerkt zich door:
• De waarde van de attractieve zaken vastgelegd in het Intakedocument;
• Dat zaken ‘gemakkelijk te vervoeren’ zijn (onder de arm mee te nemen);
• Dat zaken goed verhandelbaar zijn.

WAARDE ATTRACTIEVE ZAKEN VAN DE INBOEDEL RISICO- KLASSE COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN Uitgangspunt: CO en/of ME maatregelen toepassen
t /m € 50.000 1 of: O1 + BK2
of: O1 + BK1 + EL1 + AT1 + RE1
€ 50.001 t/m € 100.000 2 of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2
of: O1 + BK1 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2
€ 100.001 t/m € 150.000 3 of: O2 + BK3 + EL2 + AT3 + RE2
of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE2
of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE2 + CO2 en/of ME2
meer dan € 150.000 4 Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE3 + CO3 en/of ME3
Organisatorische maatregelen
O1 Standaard organisatorische maatregelen
O2 O1 met daarbij een omschrijving van de specifieke organisatorische maatregelen die zijn toegespitst op het risico
Bouwkundige maatregelen
BK1 Bouwkundige maatregelen met functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit van de gevelelementen
BK2 Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid
BK3 Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid
BK4 Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid
Compartimenterings maatregelen
CO1 Geen prestatie-eis voor inbraakwerendheid
CO2 Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid
CO3 Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid
CO4 Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid
Meeneembeperkende maatregelen
ME1 Geen prestatie-eis voor diefstalvertraging
ME2 Prestatie-eis: 3 min. diefstalvertraging
ME3 Prestatie-eis: 5 min. diefstalvertraging
ME4 Prestatie-eis: 10 min. diefstalvertraging
Elektronische maatregelen
EL1 Grade 2
EL2 Grade 2
EL3 Grade 2 / Grade 3
EL4 Grade 3 + maatwerk
Schildetectie (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6)
SD1 Woningen: openstanddetectie op bereikbare, beweegbare gevelelementen. Bedrijven: openstanddetectie op nooduitgangen
SD2 Voor bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen
SD3 Voor bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen , wanden, vloeren en daken
SD4 Detectie op terreingrenzen + camerasysteem met video-analytics met doormelding naar de PAC
Alarmtransmissie
AT1 Zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 7
AT2 SP2/DP1 Grade 2 T2
AT3 DP3 Grade 3 T4
AT4 DP4 Grade 3 T5
Reactie
RE1 In deze situatie kan de alarmering door het alarmsysteem gemeld worden naar een (mobiele) telefoon die bereikbaar is. Bij bedrijven is dit een eis.
RE2 Alarmopvolging door PAC naar sleutelhouder(s)
RE3 Alarmopvolging door PAC naar een erkende particuliere beveiligingsorganisatie. Of RE2 + technische alarmverificatie waarbij opvolging door sleutelhouder + prioriteit 1 politie
RE4 Technische alarmverificatie verplicht Alarmopvolging door PAC naar een erkende particuliere beveiligingsorganisatie (max 15 min.) en prioriteit 1 politie